.

โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)    บ้านหนองคู ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ   จ.อุบลราชธานี      ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

 
 
 

  หน้าหลัก     
 

 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
 
            ภายในปี 2557 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) และชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นผู้นำหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่พื้นฐานการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร   การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 

 
 
 

ดาวน์โหลดเพลงหนองคู MP3
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองคูฯ
ลำหล่องโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลินโรงเรียนหนองคูฯ
ลำเพลิน 3D
ลำคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 17 ตุลาคม 2560
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซด์นี้ ?
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่มากๆ
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.224.155.169
คุณเข้าชมลำดับที่ 931,722
 

 

 
: โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
ต.โนนโหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Tel : 0898444808
Email : nongkhoo@nongkhoo.in.th